Trude Skaftun Høylo

Trude har opparbeidet seg en solid og bred fagkompetanse, og er en ettertraktet rådgiver.

Du kan booke Trude til:

  • Gjennomgang av løsninger som: eFormidling, eInnsyn og innsynsbehandling
  • Oppsett og gjennomgang av kurver
  • Integrasjoner mot WebSak
  • Effektivisering med bruk av Autoekspedering
  • Workshops i ulike deler av WebSak
  • Spørsmålsrunder (oppsamlede spørsmål i avdelingen)
  • Generell rådgivning i hvordan du kan effektivisere arbeidsprosesser og sikre god utnyttelse av løsningene dine

Booket tid faktureres per time etter gjeldende timespriser for rådgiver: 2 490,- eks mva.

Nøkkelinformasjon