Ann Kristin Gaare

Ann Kristin er utdannet innen arkivfaget, og har lang erfaring med offentlig dokumentforvaltning. Erfaringen fra offentlig sektor tar hun med seg inn i rollen som konsulent, slik at hun kan ivareta dine behov på best mulig måte.

Du kan booke Ann Kristin til:

  • Avklaring rundt periodisering (skarpt og mykt skille)
  • Oppsett og gjennomgang av kurver
  • Gjennomgang av Admin, Arkiv og WebSak+
  • Rådgiving eller gjennomgang innen Innsyn og Drumregler
  • Generell rådgivning i hvordan effektivisere arbeidsprosesser og sikre god utnyttelse av løsningene dine

Booket tid faktureres per time etter gjeldende timespris: 2 090,- eks mva.

Nøkkelinformasjon