Bestill tid med byggesaksveileder

Vi tilbyr veiledning for at du skal få avklart spørsmål om dine byggeplaner i forkant. Det vil komme frem i kalenderen om det er ledig tid som du kan benytte.

Møtet vil ikke gi svar på om søknad blir innvilget eller ikke, men vil kunne belyse og avklare muligheter og begrensninger for tiltak som er søknadspliktige på din eiendom, og kan belyse hva en søknad vil koste.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål